-

Кито се впуска в сериозни размисли за киното, интернет, Финландия и други.

https://www.facebook.com/BogusLaughShow/